ihtus

Popa Grigore - Curriculum

Postări Recomandate

ihtus

Grigore Popa

EXPERIENŢĂ DE MUNCĂ

Oficiul teritorial Chișinău al Consiliului Național pentru Asistență Garantată de Stat din 01.11.2010

Titlu: Avocat care acordă asistență juridică calificată la cerere

Cabinetul Avocatului „Popa Grigore” din 28.05.2010

Titlu: Avocat, licența nr. 00741

Domenii de interes: Dreptul imobiliar, dreptul contravențional, dreptul penal, dreptul muncii, dreptul contractual, dreptul familiei, protecția consumatorului.

Biroul Asociat de Avocați „Nagacevschi și Partenerii” (mai 2009 - martie 2010)

Titlu: Avocat stagiar

Responsabilităţi: reprezentarea în Instanţele Judecătoreşti, analiza practicii judecătorești a CEDO, întocmirea cererilor de chemare în judecată, a referințelor,etc.

ÎCS “Euromol Management & Consulting” SRL, (Noiembrie 2007 – 2009)

Titlu: Jurisconsult

Responsabilităţi: Consultarea juridică pentru companii locale şi străine, întocmirea contractelor şi altor acte juridice, reprezentarea în Instanţele Judecătoreşti, obţinerea licenţelor şi autorizaţiilor, înregistrarea companiilor cu capital străin etc.

Centrul de Armonizare a Legislaţiei, Ministerul Justiţiei, (iunie 2007-noiembrie 2007)

Titlu: Consultant

Responsabilităţi: Verificarea compatibilității actelor legislative şi normative cu legislaţia comunitară şi emiterea declaraţiilor respective de compatibilitate; acordarea asistenţei metodologice autorităţilor administraţiei publice centrale în domeniul elaborării actelor legislative şi normative cu relevanţă comunitară (UE), etc.

Procuratura sect. Centru, mun. Chişinău (octombrie 2005 – mai 2007)

Titlu: Ajutor netitular al Procurorului

Responsabilităţi: Acordarea de ajutor procurorului în lucrul legat de activitatea de investigare şi urmărire penală; întocmirea proiectelor de ordonanţe şi acţiuni civile; examinarea petiţiilor; întocmirea proiectelor de indicaţii pentru activitatea operativă pentru ofiţerii de urmărire penală, etc.

Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (ICNUR) – Moldova (octombrie 2003 - martie 2004)

Titlu: Voluntar

Responsabilităţi: Acumularea şi sistematizarea informaţiei legale privind refugiaţii din Republica Moldova; asistarea la efectuarea interviurilor cu solicitanţii pentru statut de refugiat.

 

STAGII DE FORMARE

Drepturile omului, nediscriminarea, confidențialitatea și repararea prejudiciilor morale pentru persoanele care trăiesc cu HIV, stagiu organizat de Institutul pentru Drepturile Omului (IDOM), desfăşurat pe (19-20 noiembrie 2010), Vadul lui Vodă, pensiunea Odiseu.

 

STUDII

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, (septembrie 2002- iunie 2007)

Licenţiat în drept, specializarea DREPT PUBLIC (filiera anglofonă).

Activități extracurriculare:

· Curs suplimentar în Dreptul American al Afacerilor, predat de profesor american (Fulbright Scholar), Charles Walters, (septembrie 2003-aprilie 2004)

· Curs suplimentar privind Tehnici şi abilităţi de prezentare a unei cauze în faţa instanţei de judecată (Trial Law), predat de profesor american (Fulbright Scholar), Charles Walters, (ianuarie 2003- aprilie 2004)

· Co-fondator al Consiliului studenţesc în cadrul Facultăţii de drept; Ales în calitate de preşedinte al consiliului studenţesc (decembrie 2003- mai 2004)

· Curs suplimentar cu privire la Litigii Contractuale în dreptul american predat de profesor american (Fulbright Scholar), Robert R. Weller (septembrie 2006- martie 2007)

UNIVERSITATEA DIN MONTANA, Missoula, SUA (august 2004 - mai 2005). Schimb studenţesc, studierea ştiinţelor juridice

· Inclus în lista Decanului a celor mai buni studenţi.

COLEGIUL REPUBLICAN DE INFORMATICĂ (septembrie 1999 - iunie 2002)

Specialitatea – ACTIVITATE VAMALĂ;

Calificarea - Inspector Vamal

COMPETIŢII

Finalist în cadrul Competiţiei Statelor Balcanice la Drept Internaţional Public (Balkan Case Challenge), simularea Curţii Internaţionale de Justiţie, Vienna, Austria (20 mai - 25 mai 2007)

PREMII ŞI DIPLOME

Universitatea de Stat din Moldova, Diplomă pentru succese academice remarcabile, cu ocazia a 60-a aniversare a USM, septembrie 2006.

Bursă deplină oferită de Open Society Institute (Fundaţia Soros) în cadrul programului de schimb studenţesc (Undergraduate Exchange Program) – pentru un an academic la Universitatea din Montana, SUA, aprilie 2004

TRAINIGURI

Studierea domeniilor prioritare ale politicilor Uniunii Europene în domeniul dreptului, training organizat de proiectul TACIS "Asistenţă în implementarea APC şi OMC şi a Planului de Acţiune UE-Moldova în cadrul Politicii Europene de Vecinătate", desfăşurat în cadrul Centrului European de Drept Public, Atena, Republica Elenă, 26 august – 4 septembrie 2007.

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
Vizitator
Acest topic este acum închis pentru alte răspunsuri.