Postări Recomandate

Administration2

EXPERIENŢA DE MUNCĂ


Perioada: August 2015 – decembrie 2016
Numele angajatorului: Centrul de Drept al Femeilor.
Postul ocupat: Consultant Juridic
Responsabilităţile principale: 

- Acordarea asistenței juridice primare și apărarea drepturilor beneficiarelor Centrului de Drept al
Femeilor.
- Evaluarea cazului și riscurilor.
- Întocmirea unui plan de intervenție pe fiecare caz cu aprobarea ulterioară a planului de intervenție
de către directorul Centrului de Drept al Femeilor.
- Elaborarea raportului de activitate referitor la asistența juridică, oferită beneficiarele Centrului de
Drept al Femeilor și copiilor minori ai acestora.
- Elaborarea raportului statistic privind activitatea serviciului juridic.
- Informarea beneficiarelor referitor la ajutorul pe care îl pot solicita și obține.
- Informare referitor la modalitățile legale prin care beneficiarele își pot exercita drepturile.
- Întocmirea plângerilor, cererilor și demersurilor la poliție, în judecată și în alte organe competente;
- Întocmirea unui plan de siguranță;
- Consilierea juridică pe durata examinării cazului.
- Stabilirea şi menţinerea relațiilor de colaborare cu partenerii Centrului – autorităţile publice,
inspectoratele de poliție, direcțiile pentru protecția drepturilor copilului, ect.

organizarea ședințelor individuale cu beneficiarele și identifică necesitățile acestora;
• examinarea dosarele beneficiarelor și recomandarea celor mai bune soluții;
• avizarea Președintele/a CDF cu privire la cazurile CDF;
acordarea asistenței juridice primare beneficiarelor inclusiv la nr. de telefon 068 85 50 50
care constă din: informarea cu privire la căile legale de soluționare a problemelor, asistență
la întocmirea cererilor, plângerilor către IGP, sectoarele de poliție, APL și/sau APC pe
cazurile de violență în familie,
întocmirea cererilor către instanța de judecată pentru eliberarea Ordonanțelor de Protecție,
cererilor de divorț și/sau stabilire a domiciliului copilului, de încasare a pensiei de
întreținere (acțiune civilă/reconvențională, referință, apel, recurs, revizuire);
participarea în ședințele de judecată pentru reprezentarea intereselor beneficiarilor/elor;
referirea cazurilor parvenite CDF altor servicii inclusiv consilierii psihologice și întocmirii
raportului de evaluare psihologică necesar instanțelor;
distribuirea și monitorizarea cazurile parvenite CDF juriștilor/stelor și avocaților/telor din
rețeaua de avocați/te pentru asistența juridică calificată;
monitorizarea cazurile violenței în familie;
completarea bazei de date cu privire la victimele care s-au adresat CDF și au fost asistate;
compilarea, întocmirea și prezintă rapoarte narative, statistice și de totalizare, corect și la
timp lunare, trimestriale, anuale sau la solicitare pe cazurile asistate de către serviciul
juridic;
• elaborarea propunerilor legislative, avizează și oferă expertiza proiectelor de lege;
participarea la toate evenimentele programelor/proiectelor relevante serviciului juridic,
asigurând pregătirea adecvată a acestora, etc.;


• Perioada: August 2015 – prezent
Numele angajatorului: Centrul de Drept al Femeilor.
Sectorul: ONG
Postul ocupat: Avocat
- Acordarea consultațiilor juridice și apărarea drepturilor membrilor și beneficiarilor asociației, în
cadrul instanțelor judecătorești, procuratură, direcția pentru protecția drepturilor copilului ect.
- Reprezentarea intereselor beneficiarilor în instanțele judecătorești în cadrul proceselor civile
precum:( desfacerea căsătorii, stabilirea domiciliului copiilor minori, încasarea pensiei de întreținere,
decăderea din drepturile părintești, încasarea prejudiciului moral și material, partajarea averii, 
obținerea ordonanței de protecție pentru victimele violenței în familie, acțiuni civile privind
declararea incapacității persoanei)
- Reprezentarea intereselor beneficiarilor în instanțele judecătorești în cadrul proceselor penale,
precum: ( violența în familie, violul, raport sexual cu o persoană care nu a împlinit vîrsta de 16 ani,
hărțuire sexuală)
- Stabilirea şi menţinerea relațiilor de colaborare cu partenerii asociației – autorităţile publice, donatori
etc.;


Perioada: Iunie 2009-februarie 2015

Numele angajatorului: Avocat în cadrul Biroului Asociat de Avocați „ Facultatea de Drept a USM“
Responsabilitățile principale: Acordarea asistenței juridice calificate în cadrul proceselor civile, penale.

Perioada: ianuarie 2008- august 2009
Numele angajatorului: Compania de Asigurări Exim Asint S.A.
• Postul ocupat: Jurist
Responsabilităţile principale: Reprezentarea intereselor companiei în calitate de reclamant și pîrît în instanța de judecată. Stabilirea şi menţinerea relațiilor de colaborare cu partenerii.


Perioada: august 2009- ianuarie 2012
• Numele angajatorului: Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat
• Postul ocupat: Avocat
•  Responsabilităţile principale: Acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat, persoanelor vulnerabile.
 Elaborarea rapoartelor privind serviciile de asistență juridică calificată acordată.

Perioada: Martie 2006- noiembrie 2008
• Numele angajatorului: Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa
• Postul ocupat: Monitor în cadrul programului de monitorizare a ședințelor de judecată, elaborat și implementat de
 către Misiunea OSCE în Moldova în parteneriat cu Oficiul pentru Instituții Democratice și Drepturile
 Omului.

• Responsabilităţile principale: Monitorizarea respectării dreptului la un proces echitabil în cadrul instanțelor judecătorești.
 Printre categoriile de cauze monitorizate au fost (traficul de copii, scoaterea ilegală a copiilor din
 țară, traficul de ființe umane, infracțiuni săvîrșite de către persoanele cu funcții de răspundere ect.)
 Elaborarea raportului de monitorizare pentru fiecare ședință de judecată monitorizată.
 Elaborarea raportului trimestrial privind respectarea dreptului la un proces echitabil în cadrul
 instanțelor judecătorești.

• Perioada anului: 2008-2009
• Numele angajatorului: USAID
• Postul ocupat: Trainer în cadrul programului Preliminar pe Țară ’’Provocările Mileniului.
• Responsabilităţile principale: Acordarea asistenței tehnice, instruirea personalului instanțelor de judecată,(judecători, grefieri, angajații
 cancelariei) privind utilizarea Programului Computerizat de Gestionare a Dosarelor


 CURSURI DE INSTRUIRE:
- Instruire in cadrul programului in domeniul Azilului, Proiect ”Consolidarea suportului
social si legal pentru solicitanții de azil și refugiați în Moldova”, implementat de ONG
Salvați Copii în Moldova, Centrul de Refugiați, Centrul de Drept al Avocaților, Centrul de
Caritate pentru Refugiaţi.


- Cursuri de instruire “Apărarea intereselor copiilor aflați în conflict cu legea” organizat
de Consiliul National pentru Asistentă Juridică Garantată de Stat în parteneriat cu
Ministerul Justiției al Republicii Moldova și cu suportul UNICEF-Moldova.


- Training în cadrul Programului de Monitorizarea Proceselor de Judecată în Moldova,
elaborat și implementat de Misiunea OSCE în Moldova.”Respectarea dreptului la un proces
echitabil în instanțele judecătorești.


- 26-27 martie2010, Stagiu de formare – “Drepturile omului, nediscriminarea,
confidenţialitatea şi repararea prejudiciilor morale pentru persoanele care trăiesc cu HIV
(PTHIV)”, Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Reducerea Impactului
Infecţiei HIV în Republica Moldova”, finanţat de Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA,
Tuberculozei şi Malariei, organizat de Institutul pentru Drepturile Omului in Moldova.


 - Aprilie 2011 Instruire : `` Tactici de audiere a martorilor la faza urmăririi penale și în fața
instanțelor de judecată ” Organizat de Amnesty International și Asociația Avocaților Americani .


 - octombrie 2011, Instruire : Mijloace de apărare în cadrul arestării preventive, în cadrul
programului “ Profesioniștii pentru Drepturile Omului’ ’Proiect susținut de către Fondul
Internațional de Mobilizare a Amnesty International, Institutul Societății Deschise și Asociația
Avocaților Americani Inițiativă pentru Supremația Legii ABA/ROLI

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
Vizitator
Acest topic este acum închis pentru alte răspunsuri.