Administration2

Daniela Josanu - Curriculum

Postări Recomandate

Administration2

Coordonator Serviciul Juridic

Centrul de Drept al Femeilor
Str. Sfatul
ării 27, Chisinau (Republica Moldova) www.cdf.md

Coordonarea activitatii serviciului juridic (distribuirea i monitorizarea cazurilor parvenite la CDF catre avocati si psihologi. Evaluarea, verificarea tacticii de lucru pe caz, oferirea feedback-urilor sau recomandarilor pe caz, monitorizeaza baza de date cu privire la victimile care s-au adresat CDF).

Coordoneaza suportul oferit victimelor violentei in familie, prestarea serviciilor de asistenă juridică primară beneficiarelor. Participa in procesul de litigarea strategica, elaborarea propunerilor de lege- ferenda, participa in procesul de avizare a proiectelor normpative propuse

Consultant pe termen scurt

ATRECO - Delegatia Uniunii Europene in Moldova
str. Mihai Eminescu nr.5, Chisinau (Republica Moldova)

Elaborarea rapotului de analiza: Selecţia şi numirea în funcţie de preşedinte şi vice-preşedinte în instanţele de judecată din Republica Moldova (analiză comparativă a practicii naţionale şi a ărilor membre a Uniunii Europene) elaborat în cadrul Proiectului ATRECO- Sporirea eficienei, responsabilităii i transparenei instanelor de judecată din Moldova. Contribuie la realizarea aciunii 1.3.5. din Planul de aciuni al SRSJ 2014-2016

Voluntar

Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare Moldova

www.md.undp.org

Aplicarea chestionarelor populaţiei din sectorul Buiucani, mun. Chişinău pentru elaborarea datelor cantitative a studiului sociologic din cadrul proiectului "Suport pentru reforma poliţiei în Moldova"

Lector universitar

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Departamentul drept Procedural Str. Mihail Kogălniceanu 65, Blocul 2B, bir.17, MD 2009 Chiinău (Republica Moldova) www.drept.usm.md

Conducerea seminarelor la disciplinele: Drept Procesual Penal (Partea Generală/Partea Specială)- anul III de studii; Organele de Ocrotire a Normelor de Drept- anul II de studii.

Coordonator de proiect/program pe segmentul protecia drepturilor copiilor în sistemul de justiie penală

Institutul de Reforme Penale (ONG)
Str.Lomonosov, 33, MD2009 Chi
inău (Republica Moldova) www.irp.md

Planificare, monitorizare, raportare către donator a activităilor deduse din proiect pe segmentul promovarea practicilor prietenoase copiilor în conflict cu legea implicai în sistemul de justiie penală a Republicii Moldova.

Partedinechipa-coordonatorîncarulproiectului"Modele eficiente de implicare comunitară pentru prevenirea delincvenei juvenile în RM - 01.07.2014-30.06.2015 cu suportul Ambasadei Finlandei la Bucureti. Atribuii de bază:coordonarea activităilor de sesnibilizarea privind cauzele delincvenei juvenile în raionul Ungheni i Căueni, coordonarea studiului de fezabilitate privind cauzele delincvenei juvenile în RM, facilitarea procesului de testarea a unor modele de implicarea comunitară pentru prevenirea acestui fenomen în două raioane.

▪  Partedinechipă-coordonatorîncadrulproiectului"Omaibunăprotecieisuportpentrucopiidin sistemul de justiie. Dejudiciarizarea cauzelor penale” 01.09.2012-31.12.2014. Atribuii de baza: coordonarea activităiilor de formare a specialitilor care asistă copii în cadrul unui proces penal, coordonarea elaborării studiilor i activităilor de cercetare, monitorizarea activităii grupruilor de lucru pentru cooperarea intersectorială în cauzele penale unde sunt implicai copii în cauele penale în 5 raioane.

▪  Partedinechipă-coordonatorîncadrulproiectului"Promovareamecanismuluidedejudiiciarizarea cazurilor copiilor în conflict cu legea penală” 01.12.2011-31.02.2012 cu suportul UNICEF. Atribuii de baza: coordonarea activităilor privind instituirea i funcionarea grupurilor de lucru privind mecanismul de dejudiciarizare în raioanele Căueni, Leova.

Partedinechipa-asistentîncadrulproiectului"Promovareanoilorelementeajustiieiprietenoase copiilor implicai în sistemul de justiie a Republicii Moldova” 01.07.2010-31.10.2011, cu suportul UNICEF. Atribuii organizarea activităilor de instruire, de elaborare a studiului de fezabilitatea privind necesitatea instituirii instanelor specializate, jurisprudena CtEDO în domeniu etc.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Studii de doctorat

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Departamentul Dr.Procedural, Chiinău (Republica Moldova)
www.drept.usm.md

Domeniu de cercetare: Transferul de proceduri în contextul asistenţei juridice intrenaţională în materie penală; Domenii de interes: Cooperarea internaională în materie penală, Drept procesual penal, Mecanisme de protecie a drepturilor omului la nivel naional i internaional inclusiv a păturilor social dezavantajate sau aflate în situaie de risc.

Studii de masterat

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Departamentul Dr.Procedural, Chiinău (Republica Moldova)

Specializarea: Drept i procedură penală; Domeniu de cercetare: Obligaiuni pozitive în materie procesual penală a RM în contextul jurisprudenei CtEDO. Seria: ALII nr.000030652 din 07 februarie 2010

Studii de licen
Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Chiinău (Republica Moldova)

Domeniu de cercetare: Problematica Transferului de proceduri în procesul penal; Numărul de înregistrare a diplomei: 51048947660 din 25 iunie 2010

Curs: Metodici de elaborare a analizelor de politici publice din perspectiva drepturilor omului

Centrul de Informare în domeniu Drepturilor Omului (CIDO), Chiinău www.cido.org.md

Curs: Managementul bazat pe rezultate i gestionarea resurselor uamne in OSC
Centrul de consultani training ”Caraseni” în parteneriat cu USAID i fhi360, Chiinău

Curs în domeniu nediscriminării în contextul Conveniei Europene  pentru Drepturile Omului i a Cartei Sociale Europene revizuite (durata: 8 ore)

Consiliul Europei, Reprezentana în Moldova, Chiinău www.coe.md

Curs de scriere de proiecte i fundraising (44 ore academice)

Centrul de Formare Continua din cadrul Camerei de Comerț și Industrie a RM Str.tefan cel Mare, nr.151, MD-2012 Chiinău
www.chamber.md

Workshop on HR-basic for effective managers (durata 12 ore)

School of Business Communications str.Eminescu, nr.42/1, Chiinău www.sbc.md

Workshop- Organizational capacity building in fundraising

USAID/ROLISP, Chiinău www.usiad.gov.

Training privind monitorizarea locurilor de detenie i documentarea cauzelor de tortură (durata- 20 ore)

Programul Naiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) str. 31 August, nr.131, MD-2012 Chiinău

Curs: Fundraising, Elaborarea, Monitorizarea i Evaluarea proiectelor

Institutul de Reforme Penale, Chiinău www.irp.md

Curs: Mamangemetul proiectelor

Institutul de Refrome Penale, Chiinău www.irp.md

Proces Judiciar Simulat (în materie penală)

ABAROLI Moldova în parteneriat cu USAID, Chiinău

coala de vară: Convenia pentru Apărarea Drepturilor Omului i a Libertăilor Fundamantale
Asociaia Obtească ”Clinica Juridică”, Chiinău

coala de primăvară: Modele de instruire clinică juridică ”Avocatura judiciară”
Asociaia Publică ”Clinica Juridică”, Chiinău

Curs: Formarea de formatori în domeniu prevenirii delincvenei juvenile
Institutul de Reforme Penale, Chiinău

www.irp.md

Diplomă de gradul III

Organizaia Internaională pentru Migraie, Misiunea în Moldova, Chiinău (Republica Moldova) www.iom.md

pentru lucrarea tiinifică "Migraia părinilor în scop de muncă peste hotare: o soluie pentru sărăcie sau un eec al copilăriei", prezentată în cadrul concursului pentru cea mai bună lucrare în domeniu migraiei.

Diplomă de gradul I

Simpozionul internaional ”Universul tiinelor”, Iai (România)
pentru lucrarea
tiinifică: Problematica transferului de proceduri în materie penală.

Diplomă de gradul II

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Chiinău
pentru participarea la Olimpiada Republicană de Drept, edi
ia XII-a la disciplina Drept Procesual Penal

Diplomă de gradul II

Institutul de Reforme Penale, Chiinău
cu ocazia zile interna
ionale a voluntarului, pentru enuziasmul manifestat în cunoaterea i

promovarea drepturilor omului

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
Vizitator
Acest topic este acum închis pentru alte răspunsuri.