Postări Recomandate

Millena

Вышло постановление Министерства Здравоохранения о бесплатном Эко в Молдове. 

Persoane responsabile
Galina Morari, şef adjunct Direcţia asistenţă medicală spitalicească tel: 022-26-88-76 email:galina.morari@ms.gov.md 

Regulamentul

 

cu privire la prestarea serviciilor de reproducere umană asistată medical în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală

 

I. Dispoziţii generale

 

1. Regulamentul cu privire la prestarea serviciilor de Fertilizare in vitro este elaborat în baza Legii ocrotirii sănătăţii nr.411 din 28 martie 1995, Legii nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, Legii nr.138 din 15.06.2012 privind sănătatea reproducerii, cu modificările ulterioare, Hotărîrea Guvernului nr.1387 din 10 decembrie 2007 ”Cu privire la aprobarea Programului Unic al asigurării obligatorii de asistență medicală”, cu modificările și completările ulterioare, şi are ca scop asigurarea accesului populaţiei la servicii de reproducere umană asistată.

2. Prezentul Regulament reglementează modul de organizare a serviciilor de Fertilizare in vitro prestate în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

II. Principii de organizare

 

a serviciilor de reproducere umană asistată medical

 

3. Componența nominală a Comisiei de evaluare a cuplurilor asigurate (în continuare Comisia)se aprobă prin ordinul Ministrului Sănătății.

4. Comisia își desfășoară activitatea în cadrul Centrului de sănătate a reproducerii și genetică medicală, bir...., telefon.... adresa: mun.Chișinău, str.Burebista 93.

5. Comisia se întrunește odată la 2 săptămîni.

6. Comisia are următoarele atribuții:

1)    evaluează dosarele cuplurilor care au depus cerere pentru efectuarea procedurii Fertilizare in vitro în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală, cu întocmirea Fișei de evaluare a cuplului, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament;

2)  solicită cuplului, la necesitate efectuarea suplimentară a investigațiilor clinice și paraclinice pentru stabilirea concluziei medicale și luarea deciziei;

3)    informează cuplul privind instituțiile medicale prestatoare de servicii de reproducere umană asistată medical;

4)  prezintă instituțiilor medicale prestatoare de servicii lista cuplurilor care au selectat instituția pentru efectuarea procedurii Fertilizare in vitro;

5)  prezintă trimestrial persoanei responsabile din cadrul Ministerului Sănătății listele nominale a cuplurilor pentru efectuarea procedurii Fertilizare in vitro, însoțite de copiile Fișelor de evaluare;

6)  informează Ministerul Sănătății trimestrial despre situația curentă privind cererile depuse, rezultatele evaluării, procedurile efectuate etc.

7. Secretarul Comisiei are următoarele atribuții:

1)    recepționează dosarul cuplului;

2)    informează cuplul despre data examinării în Comisie;

3)    informează cuplul timp de 3 zile despre rezultatele examinării în Comisie;

4)    actualizează Lista nominală a cuplurilor pentru efectuarea procedurii Fertilizare in vitro, cu prezentarea trimestrială a acesteia (însoțită de copiile Fișelor de evaluare a cuplurilor) persoanei responsabile din cadrul Ministerului Sănătății;

5)    trimestrial prezintă Ministerului Sănătății listele nominale a cuplurilor căror li se va efectua o procedură de FIV în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală, însoțite de fișele de evaluare;

6)    recepționează trimestrial și la solicitare de la instituțiile medicale prestatoare de servicii de reproducere umană asistată medical Rapoarte privind prestarea serviciilor de fertilizare in vitro, conform anexei nr.5 la prezentul Regulament;

7)    totalizează rapoartele primite de la instituțiile medicale prestatoare de servicii de reproducere umană asistată medical cu întocmirea Raportului sumar privind prestarea serviciilor Fertilizare în vitro, conform anexei nr.6 la prezentul Regulament, cu prezentarea trimestrială a informației persoanei responsabile din cadrul Ministerului Sănătății;

8. Lista nominală cuplurilor pentru efectuarea procedurii Fertilizare in vitro este actualizată trimestrial de Ministerul Sănătății, în baza listei prezentate de Comisie, conform pct.7, subpct. 5).

9. Cuplul (sau un membru al cuplului) prezintă personal dosarul spre examinare secretarului Comisiei de evaluare a cuplurilor asigurate pentru efectuarea procedurii Fertilizare in vitro.

10. Cuplul participă personal la ședința Comisiei.

11. Dosarul cuplului include următoare acte:

1) cererea cuplului adresată președintelui Comisiei, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament;

2) acordul informat al cuplului, conform anexei nr.3 la prezentul Regulament;

3) copiile buletinelor de identitate a cuplului;

         3) copiile poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală a cuplului;

         4) certificat medical despre starea de sănătate a cuplului (separat) (Formular nr.027/e Extras – Trimitere), care să conțină maladiile concomitente, investigațiile medicale confirmatoare a infertilității.

         12. Cuplul este în drept să – și aleagă instituția medicală prestatoare de servicii de reproducere umană asistată medical disponibilă, conform informației prezentate de Comisie.

13. Indicațiile medicale pentru a beneficia de procedura Fertilizare in vitro:

1)    Primare:

 

a)     Factorul tubar al infertilității, cum ar fi absența trompelor uterine sau obstrucția tubară, în lipsa efectului de la tratamentul laparoscopic repetat;

b)    Factorul endocrin, cum ar fi anovulația și polichistoza ovariană în lipsa efectului de la tratamentul specific pe parcursul a doi ani;

c)     Endometrioză documentată în lipsa efectului de la tratamentul specific pe parcursul a doi ani;

d)    Infertilitate de altă etiologie, dacă tratamentele convenționale nu au dat rezultat pe parcursul a 5 ani;

2)    Complementare:

 

a)     Uterul fără patologie, cum ar fi anomalii congenitale, sinechii, miom submucos, sau interstițial;

b)    Rezerva ovariană în limitele normale și valorile hormonului antimulerian ˃ 1,1 ng/ml;

c)     Indicele masei corporale cu valoarea ≥ 20 și ≤25;

d)    Formula spermei în limitele normei;

e)     Lipsa maladiilor extragenitale, stabilite în anexa nr.4 la prezentul Regulament;

14. Sunt eligibili pentru a beneficia de 1 (una) procedura Fertilizare in vitro în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală cuplul care va întruni una din indicațiile primare și toate indicațiile complementare.

15. Instituţia medicală prestatoare de servicii Fertilizare in vitro este obligată:

1)    să dispună de următorii specialişti cu specializare în efectuarea tehnicilor de reproducere umană asistată medical: medic ginecolog, medic urolog/specializare în andrologie, medic imagist, medic anesteziolog, asistent medical al medicului anesteziolog, asistent medical ș.a;

2)    să dispună de spaţii şi dispozitive medicale, în conformitate cu cerinţele tehnice şi sanitare pentru prestarea serviciilor de reproducere umană asistată medical;

3)    să utilizeze preparate medicamentoase, medii, materiale şi consumabilele înregistrate în Republica Moldova;

4)    să informeze timp de 30 zile despre data programării cuplului pentru efectuarea procedurii Fertilizare in vitro.

5)    în cazul neprezentării cuplului, să contacteze cuplul, în vederea determinării cauzei și a datei posibile de efectuare a procedurii pe parcursul aceluiași an calendaristic (reprogramării).

6)    să prezinte trimestrial, către data de 25 a lunilor martie, iunie, septembrie, decembrie, Rapoarte privind prestarea serviciilor Fertilizare in vitro, conform anexei nr.5 (Raportul-tip privind prestarea serviciilor de Fertilizare in vitro).

 

16. Procedurile de tratament al infertilităţii se efectuează după consiliere şi semnarea acordului informat repetat în cadrul instituției medicale prestatoare de servicii Fertilizare in vitro, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament.

 

III. Dispoziții finale

 

17. Compania Națională de Asigurări în Medicină acoperă procedura de Fertilizare in vitro, fără costul medicamentelor administrate în condiții de ambulator, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.1020 din 29.12.2011 ”Cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare” cu modificările ți completările ulterioare.

ro_3883_Regulamentreproducereasistata.doc

Editat de Millena

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
lina

Milena

Tu dai linkul, care nu merge (eu mai inainte l-am dat)

Care era in stare de examinare, de pe particip

Uite te atent

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
Deli

 Девочки, кто подал документы или в процессе сбора документов, поделитесь сколько это занимает времени? без проблем дают направления на анализы или что оплачиваете сами?

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
marianna389

Странно, что в этой теме так тихо.. Неужели никто не решился? Или никто не верит нашему гос-ву? Мне тоже интересно что с анализами.Реально все сдать по полису?

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
Alina777

Eu din cite am inteles pe polita medicala  e numai procedura FIV. Dar analizele si restul achitam noi.

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
marianna389

Я не знаю, к сожалению , хорошо молдавский, но в приказе Министерства Здравоохранения в конце таблицы с анализами есть ссылка и как я поняла там говорится о бесплатном сдаче анализов.Поправьте меня , если я неправа.

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
marianna389

Эт анализы на тыс. 10 тянут .Если не больше. Я делала 2 ЭКО и половину анализов этих не сдавала.

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
Deli

я тоже поняла, что анализы бесплатные. пары оплачивают только лекарства во время эко 

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
Bucuria

Девочки, кто-то подавал документы,ссколько длиться процедура? 

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
Oblincik

Девочки, в том то весь и вопрос Они делают ее бесплатную то есть саму процедуру но лекарства ведь стоят половину стоимости ЭКО. Поэтому это не считается бесплатной процедурой по моему мнению. В любом случае было бы конечно интересно узнать кто уже был на этой комиссии и что она из себя представляет. Все успехов 

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
marianna389

я очень жду коментов в этой теме.каждый день слежу.но видно явное недоверие к данному закону.У меня ситуация сложнее.Муж категорически против всякого эко. не верит.2- пролета. Но думаю его уговорю когда увижу что данный закон действуеь.Поэтому не звоню семейному врачу и т.д.Меня больше волнует сдача анализов.Там такой список!!! И сроки маленькие.У нас в районе точно их не делают.Не знаю как реально делать людям из глубинки. И эта комиссия... как можно заседать после часу.У нас последний автобус в 15.00.Значит заранее заказывать машину - 1000 лей.мин.Вот и бесплатное эко

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
iepurashu
La 06.04.2017 la 19:37, marianna389 a spus:

я очень жду коментов в этой теме.каждый день слежу.но видно явное недоверие к данному закону.У меня ситуация сложнее.Муж категорически против всякого эко. не верит.2- пролета. Но думаю его уговорю когда увижу что данный закон действуеь.Поэтому не звоню семейному врачу и т.д.Меня больше волнует сдача анализов.Там такой список!!! И сроки маленькие.У нас в районе точно их не делают.Не знаю как реально делать людям из глубинки. И эта комиссия... как можно заседать после часу.У нас последний автобус в 15.00.Значит заранее заказывать машину - 1000 лей.мин.Вот и бесплатное эко

Mariana, salut!

da unde se poate de vazut lista de analize? daca o ai cumva, poti sa o anexezi si aici, te rog!

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
GDaniela

iepurashu,descarca regulamentul acolo e toata lista cu analizele care trebuie de facut.

 

Nustiu cum analizele sunt gratis ,si de unde a-ti luat informatia, poate ei pt fiecare diferit zic ?! cine stie .

Am inceput dosarul,si deci: ce e gratis va enumar aici :frotiu urogenital 

2   examen ecografic transvaginal la a 7=10 zi a cm.

3   examen ecografic al glandei mamare la a 7=10 zi a cm ,

4   examen ecografic al glandei tiroide 

5   investigatia citomorfologica ,test papanicolau 

urina tot gratis . 

restul: hormonul antimulerian este 650 la repromed,cel mai ieftin ,in alta parte mai ieftin nu am gasit .

 

 

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
GDaniela

hormonii i-am dat la centrul mamei si copilului ,un hormon e 67-80 lei aproximativ.

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
GDaniela

fetelor poate cineva a dat deacum dosarul ,cum e procedura mai departe? 

mie ginecologul mi-a zis azi ca cum asa inca nu m-am inteles cu clinica la care fac vitro ?! 

cum adica noi inca trebuie sa-i rugam pe acei de la clinici private sa ne primeasca?(((((((( in dosar e scris ca atunci cind te vezi cu comisia decizi clinica ,dar vadca in realitate e altceva . 

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
OlgaLozovan

Eu sunt in protocol fiv la terra med, de un timp incoace vad tot mai multe cupluri cu dosare in mina. M-am apropiat de un cuplu si am intrebat, cam doua luni si jumatate au strins analizele, au stat in rinduri mari, rugaminti si tot asa. Am intrebat de ce ati ales clinica data, la care mi-a raspuns ca asa au nimerit, ei nu au ales. Si ca intr-adevar achit doar medicamentele, insusi procedura e gratuita. Succes fetelor, nimeni nu va lupta pentru noi, nu trebuie sa cedam.

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
cristalyna

parca imi pare ca si aici poate sa fie coruptie)))poate nu am dreptate..........

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
lina
41 минуту назад, cristalyna сказал:

parca imi pare ca si aici poate sa fie coruptie)))poate nu am dreptate..........

Eu sunt sigura de acesta(

 

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
Raicica

Всем привет! Кто в курсе сколько пар в год планируют на ЭКО? 

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
Raicica

P.S. когда было последнее заседание комиссии?

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
krestik
54 минуты назад, Raicica сказал:

Всем привет! Кто в курсе сколько пар в год планируют на ЭКО? 

 Я по новостям помню говорили, что в 2017 было пар 30. В 2018 планируют в два раза больше.

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
kiss_carina283

Добрый вечер! Я новичок! Может кто знает к кому и куда надо обращаться по поводу ЭКО по полису! Буду очень благодарна за любую информацию! Спасибо!

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum