Centrul de Drept al Femeilor oferă sprijin juridic si psihologic gratuit victimelor violenţei in familie


 • 1968
 • Violenţa în familie face parte din realitatea dură a societăţii noastre. Una din şase femei din ţara noastră este supusă, pe parcursul vieţii, la o formă de violenţă. Din fericire, tot mai multe femei au curajul de a cere ajutor şi de a pune punct suferinţei din viaţa lor.

Dacă eşti victima violenţei în familie sau cunoşti pe cineva care ar avea nevoie de ajutor, Centrul de Drept al Femeilor este alături de tine şi îţi poate oferi susţinerea de care ai nevoie:

 • Informare şi explicaţii cu privire la legislaţie şi modul în care poți să-ți aperi drepturile;

 • Sprijin în scrierea plângerilor, cererilor şi demersurilor la poliție, în judecată și în alte instanțe competente. Te vom ajuta să intocmești un plan de siguranță si sa initiezi acțiuni civile sau penale;

 • Asistență juridică - consiliere pe durata examinării cazului şi reprezentare în instanță și în organele de drept:

 • Asistenţă psihologică – consiliere, evaluare psihologică, şedinţe de terapie;

 • Program de reabilitare economică pentru a relua viaţa cu încredere în forţele proprii.

Echipa Centrului de Drept al Femeilor va avea grijă să îţi ofere ÎNCREDERE şi CONFIDENȚIALITATE.

Toate serviciile noastre sunt GRATUITE!

Ne găseşti la adresa: Str. Sfatul Țării, 27, oficiul 11, MD 2012, Chișinău, Republica Moldova

Tel./Fax: 022 237 306 / 068 855 050; email – office@cdf.md; pagina web - www.cdf.md


 

Ce trebuie să ştii despre violenţa în familie?

Violența poate avea mai multe forme:

 • violența fizică: îmbrânciri, pălmuiri, loviri cu/de obiecte, lovituri cu picioarele sau cu pumnul, tragere de păr, izbirea victimei de pereţi sau de mobilă, sugrumare, etc.

 • violenţa psihologică: umiliri şi critici jignitoare, înjurături, batjocorire, ameninţări cu bătaia, ameninţare că o să ia copiii, folosirea copiilor pentru a trezi sentimente de vină, neglijare, etc.

 • violența sexuală: constrângere la relații sexuale nedorite, etc.

 • violenţa economică: interzicerea de a lucra, de a se folosi de averea comună, de a avea bani proprii, lipsire de mijloace de existență precum hrană, medicamente, etc

 • violența spirituală: interzicerea, limitarea, ridiculizarea aspirațiilor moral-spirituale, a accesului la valorile culturale, entice, lingvistice sau religioase, impunerea unui sistem de valori personal inacceptabile.


 

Violența în familie se repetă în cerc şi nu se opreşte de la sine.

După „explozii de violenţă” vine o perioadă de împăcare, momente în care agresorul promite că „nu se va mai întâmpla”, după care vine o altă „furtună”. Cu timpul, actele de violenţă devin tot mai frecvente și mai grave, iar perioadele blânde devin tot mai scurte sau dispar cu totul și ciclul de violenţă continuă.

În urma acţiunilor violente repetate, persoana supusă violenţei devine:

 • izolată si neajutorată;

 • incapabilă de a comunica și de a coopera;

 • incapabilă de a lua decizii și de a cere ajutor;

 • incapabilă de a-și schimba viața de sine stătător.

Oricine trebuie să ştie că:

 • are dreptul să trăiască în siguranţă în propria casă;

 • vina aparţine în totalitate agresorului;

 • poate rupe cercul violenței;

 • poate fi ajutat să depășească situația de criză.

DECIZIA ITI APARȚINE!

IA-TI VIAȚA ÎN PROPRIILE MÂINI! AI DREPTUL LA FERICIRE!

Banner_mic-1.png

Домашнее насилие является частью суровой реальности нашего общества. Одна из шести женщин в нашей стране, подвергается в течении жизни, одной из форм насилия. К счастью, все больше и больше женщин имеют мужество просить о помощи и положить конец страданиям в их жизни.

Если вы являетесь жертвой домашнего насилия или знаете кого-то, кто нуждается в помощи, Центр по Правам Женщин предоставит вам необходимую поддержку:

Информацию

относительно помощи, которую Вы можете просить и получить;

 разъяснения положений законодательства, и того, как защитить свои права;

Поддержку

составление жалоб, заявлений и ходатайств для обращения в полицию и в другие компетентные органы;

составление плана безопасности;

возбуждение гражданских или уголовных дел;

Юридические консультации

консультации на протяжении всего срока рассмотрения дела;

сопровождение в судебных или правоохранительных инстанциях;

Психологическую помощь

kонсультации;

психологическую оценку;

сеансы терапии;

Программa по экономической реабилитации и возможность начать жизнь с новыми силами.

Команда Центрa по Правам Женщин поможет Вам обрести УВЕРЕННОСТЬ в себе и обеспечит КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. Все наши услуги БЕСПЛАТНЫ!

Нас можно найти по адресу: ул. Сфатул Цэрий 27, офис 11, MD 2012 Кишинев, Молдова

Tel./Fax: 022 237 306/068 855 050; электронная почта - office@cdf.md; Веб-страница - www.cdf.md

Что вам нужно знать о домашнем насилии?

Насилие может принимать разные формы:

 физическое насилие: пинки, шлепки, избиение предметами или об предметы, удары ногами или кулаками, таскание за волосы, толкание жертвы на стены или предметы мебели, попытки душить, укусы, и т.д;

 психологическое насилие: унижения, оскорбительная критика, брань, насмешки, угрозы избиения, угрозы отобрать детей, использование детей с целью вызвать чувство вины, пренебрежение, и т.д;

 сексуальное насилие: принуждение к сексуальным отношениям против воли и т.д;

 экономическое насилие: запрет на работу, запрет на использование общего имущества, запрет иметь личные деньги, лишение средств существования, а также еды, лекарств, и т.д.

 духовное насилие: запрет, высмеивания моральных и духовных стремлений, ограничения доступа к культурным, этническим, языковым или религиозным ценностям, введение неприемлемых личных ценностей.

Насилие имеет цикличный характер, само по себе оно не может остановиться.

После завершения «взрывов насилия» наступает период перемирия, когда агрессор обещает, «что больше такого не будет», но вскоре «буря» вновь нагрянет. Со временем акты насилия становятся все чаще и серьезнее, а периоды затишья все сокращаются или исчезают вовсе, но циклы насилия продолжаются.

В результате множественных насильственных действий, пострадавшее лицо становится:

Изолированным (одиноким) и беспомощным;

Теряет способность сообщить о себе или действовать сообща;

Теряет способность принимать решения или просить помощи;

Не может изменить свою жизнь самостоятельно.

 

Каждый должен знать, что:

имеет право на безопасность в собственном доме;

вина полностью ложится на агрессора;

можно разорвать круг насилия;

можно получить помощь в преодолении кризисной ситуации.

 

РЕШЕНИЕ ЗА ВАМИ!

ВОЗЬМИТЕ СОБСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ В СВОИ РУКИ!

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ ПРАВО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ!


Поделись новостью с друзьями!