Бесплатное обучение в лучшей школе иностранных языков - ILTC


 • 2196
 • Есть желание, но нет возможности?!

  Мы хотим помочь Вам! Международный Центр Иностранных Языков – лидер в преподавании иностранных языков в Молдове приглашает участвовать в конкурсе! 

Вы можете  реализовать свою мечту, получив стипендию на  бесплатное обучение в лучшей школе иностранных языков!

Для того чтобы стать одним из претендентов, необходимо отправить письмо, которое убедит нас выбрать именно Вас!

Письмо не должно превышать 250 слов и может быть написано на английском, румынском или русском языках. Чем креативнее и ярче будет содержание, тем больше шансов на победу!

Последний срок подачи заявок на участие – 17 Мая 2017.

Не упустите свой шанс изменить свое будущее!

09_You are Welcome_September_.JPG

Предложение действительно для:

 • детей (14-21 лет) из семей, где единственный родитель/опекун, месячный доход которого не превышает прожиточный минимум (1972 лея)
 • детей из многодетных семей, где единственный родитель/опекун, доход которого не превышает средней заработной платы в 5300 леев на текущий год
 • детей из семей, где единственный содержатель семьи является человеком с ограниченными возможностями или является пенсионером
 • а также детей с ограниченными возможностями I/II группы

 

Для подтверждения своего участия в конкурсе, нужны следующие документы:

 • Табель об успеваемости за последний учебный год (средний балл успеваемости не меньше 8,5)
 • Копию свидетельства о рождении или удостоверение личности (паспорт)
 • 2 рекомендательных письма от лица преподавателей/администрации учебного заведения, в котором Вы обучаетесь

Международный Центр Иностранных Языков

Ул. Петру Рареш 43, МD 2005

Тел. 022 29 29 88

email: iltcmoldova@iltc.md

За дополнительной информацией обращайтесь к Виталию Арабаджи, тел. 022 29 29 88, моб. 068089315

Untitled-1.jpg

Aveți dorință, dar nu aveți posibilitate?!

Noi venim în ajutor! 

Centrul Internaţional de Limbi Moderne, lider recunoscut în predarea limbilor străine în Moldova, anunţă concurs pentru obținerea bursei ILTC! 

Obținînd bursa pentru studierea gratuită în cea mai bună școală de limbi străine, visul dvs. poate deveni realitate.

Ca să deveniți unul dintre candidați, e nevoie să expediați o scrisoare de motivație care să ne convingă să vă selectăm anume pe dvs.!

Scrisoarea nu trebuie să depășească 250 cuvinte și poate fi scrisă atît în engleză, cît și în română sau rusă. Cu cît mai creativ și distinct, cu atît mai multe șanse aveți să cîștigați!

Ultima zi de depunere a cererii de participare este 17 mai 2017.

Nu pierdeți șansa de a vă schimba viitorul!

ILTC_students.jpg

Facilități de participare se oferă următorilor candidați:

 • copii (14-21 ani) din familii, în care venitul lunar al unicului părinte/tutore nu  depăşeşte minimul de existență stabilit pe Republică (1972 lei)
 • copii din familii numeroase, în care venitul lunar al unicului părinte/tutore nu depăşeşte salariul mediu pe ţară prognozat pe anul curent (5300 lei)
 • copii din familii în care unicul părinte/tutore este o persoană cu dizabilităţi severe si accentuate (gradul I/II) sau pensionar 
 • persoane cu dizabilităţi severe si accentuate (gradul I/II)

Pentru a vă înscrie în concurs, vă rugăm să prezentați următoarele documente:

 • Transcriptul de note pentru ultimul an de învăţămînt (media pe ultimul an de studii să nu fie mai mică de 8,5)
 • Copia adeverinţei de naştere sau a buletinului de identitate
 • 2 scrisori de recomandare din partea profesorilor/administraţiei instituţiei de învăţămînt în care studiați.

Centrul Internaţional de Limbi Moderne

str. Petru Rareş 43, Chişinău, MD 2005

tel. 022 29 29 88

email: iltcmoldova@gmail.com

Pentru mai multe informații adresați-Vă la Vitalii Arabadji , tel. 022 29 29 88, mob. 068 089 315

Banner-(rom)-Bursa-560x370.jpg

Banner-(rus)-Bursa-560x370.jpg


Поделись новостью с друзьями!