Experții au vorbit despre cum pandemia a afectat școlarizarea în Moldova


    După o lună de școlarizare conform noilor modele adoptate de Ministerul Educației pentru anul 2020-2021, putem rezuma primele rezultate. Școlile se întorc treptat la programul lor obișnuit de lucru, dar profesorii, părinții și elevii se confruntă cu noi provocări.

Screen Shot 2020-10-06 at 17.05.34.png

În direct la emisiunea aLIVE, Viorica Cojocaru – Specialist educație incluzivă CFF Moldova și Virginia Rusnac – Directorul Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică, MECC, au discutat despre provocările întâmpinate de elevi, părinți și profesori pe timp de COVID-19.

„În acest an, Ministerul educației a propus șapte modele de organizare a procesului educațional în instituții. Acum accentul se pune pe revenirea copiilor și a pedagogilor în școală, fiindcă învățarea față în față este una dintre cele mai eficiente”, a spus Virginia Rusnac.

Ministerul Educației monitorizează cu atenție situația din țară, de aceea trecerea la formatul tradițional de învățământ are loc ținând cont de situația epidemiologică din anumite raioane. După cum a menționat Virginia Rusnac, toate modificările sunt discutate cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, precum și la nivel de școală, profesori, părinți și elevi: „Vedem deja că au fost introduse noi norme în unele școli – a fost redusă distanța socială dintre elevi de la 1,5 la 1 metru. Durata lecției a fost extinsă la 45 de minute”.

Specialiștii se arată îngrijorați de numărul în creștere al cazurilor de îmbolnăvire din țară, dar și de faptul că elevii rămân în urma programului școlar. Potrivit OMS, situația cu COVID-19 se poate prelungi pentru o perioada destul de lungă. Experții consideră că ar trebui să ne adaptăm realității: „Da, numărul cazurilor este în creștere, dar în școli sunt respectate toate măsurile prescrise. În plus, procentul cazurilor de îmbolnăvire demonstrează că școlile nu sunt o sursă de infecție”.

În prezent, experții sunt alarmați de dificultățile psihologice pe care le întâmpină profesorii, elevii și părinții în timpul pandemiei.

Principala problemă cu care se confruntă profesorii acum este epuizarea profesională. Volumul mare de muncă, noile instrumente didactice care trebuiau asimilate și adaptate într-un timp restrâns, noile condiții de muncă – toate acestea afectează starea emoțională a profesorilor. Profesorii au nevoie de sprijin. În acest sens, Ministerul Educației a lansat o linie verde la care pot apela profesorii și a deschis centre de asistență psihologică în raioane.

În ceea ce privește elevii și părinții, revenirea la școală a adus un nou val de probleme: stigmatizarea copiilor bolnavi sau a celor care deja s-au tratat de COVID-19, protectivitatea exagerată a unor părinți și nepăsarea totală faţă de siguranţa altora etc.

În aceste cazuri, este important ca informațiile să fie transmise corect, notează experții. Profesorii și părinții ar trebui să le explice copiilor de ce este nevoie să poarte mască, să se spele pe mâini, să nu-și atingă fața cu mâinile murdare, să păstreze distanța, cum se transmite virusul. Acest lucru va ajuta la prevenirea răspândirii reacțiilor negative, a temerilor și a prejudecăților în rândul copiilor și adulților.

„Ministerului Educației în comun cu Ministerul Sănătății, CFF și partenerii internaționali au elaborat un ghid pentru părinți. Acolo pot fi găsite răspunsuri la cele mai frecvente întrebări”, a subliniat Viorica Cojocaru, care a participat la dezvoltarea acestui material.

Ghidul îi va ajuta pe părinți să înțeleagă mai bine cum se desfășoară în prezent procesul de școlarizare, cum să-l ajutăm pe copil în această perioadă, cum să construim o relație sănătoasă cu el. În plus, acest document conține toate recomandările specialiștilor despre cum să organizăm mai bine timpul pentru lecții și timpul liber al copilului, și cum să-l ajutăm să facă față problemelor emoționale pe timp de pandemie.

Proiectul aLIVE este o emisiune realizată de popularul forum pentru femei, Mama.md și organizația publică Forum.md. Proiectul a fost lansat cu suportul UNICEF Moldova, USAID Moldova și OMS. Această ediție a fost pregătită cu sprijinul Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova.

Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на школьное обучение в Молдове

После первого месяца школьного обучения по новым моделям, принятым минобразования на 2020-2021 год, можно подвести первые итоги. Школы постепенно возвращаются в привычный режим работы, но педагоги, родители и ученики сталкиваются с новыми проблемами.

Screen Shot 2020-10-06 at 17.05.34.png

В прямом эфире передачи aLIVE специалист инклюзивного образования организации CFF Moldova Виорика Кожокару и директор Республиканского центра психопедагогической помощи при Министерстве образования, культуры и исследования Республики Молдовы Вирджиния Руснак рассказали о том, как школьники, педагоги и родители справляются со школьным обучением во время пандемии.

«В этом году Министерство образования предложило семь моделей организации школьного обучения. Сейчас акцент ставится на возвращение в школы как можно большего числа детей и педагогов, так как очное обучение — одно из самых эффективных», — рассказала Вирджиния Руснак.

Министерство образования тщательно следит за обстановкой в стране, поэтому переход к традиционному формату обучения проходит с учетом эпидемиологической ситуации в тех или иных районах. Как отметила Вирджиния Руснак, все изменения обсуждаются с Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты, а также на уровне школ, учителей, родителей и школьников: «Мы уже видим, что в некоторых школах внедрили новые нормы — сократили социальную дистанцию между ученикам с 1,5 до 1 метра. Время уроков увеличили до 45 минут».

Специалисты обеспокоены ростом числа заболеваний в стране, но не меньшее беспокойство вызывает отставание детей от программы. По предположениям ВОЗ, ситуация с COVID-19 может затянуться. Мы должны адаптироваться, считают эксперты: «Да, число случаев растет, но в школах соблюдаются все предписанные меры. Кроме того, процент заболеваний показывает, что школы не являются источниками заражений».

Сейчас эксперты также встревожены психологическими трудностями, с которыми учителям, ученикам и родителям приходиться бороться во время пандемии.

Главная проблема, с которой сталкиваются сейчас педагоги — это профессиональное выгорание. Высокая нагрузка, новые инструменты обучения, которые нужнo было изучить и адаптировать в очень короткое время, новые условия работы — все это влияет на эмоциональное состояние учителей. Учителям нужна поддержка. Для этого Министерство образования запустило зеленую линию, куда педагоги могут обращаться, а также открыло центры психологической помощи в районах.

Что касается учеников и родителей, то возвращение в школы повлекло новую волну проблем: стигматизация детей больных и уже переболевших COVID-19, чрезмерная опека одних родителей и полное пренебрежение безопасностью других и др. 

В этих случаях важно правильно доносить информацию, считают эксперты. Учителя и родители должны объяснять детям, почему нужно носить маску, мыть руки, не трогать грязными руками лицо, держать расстояние, как передается вирус. Это поможет избежать распространения негативных реакций, страха и предубеждений среди детей и взрослых.

«Министерство образования совместно с Министерством здравоохранения, CFF и международными партнерами выпустило специально руководство для родителей. Там можно найти ответы на самые распространенные вопросы», — подчеркнула Виорика Кожокару, которая участвовала в разработке этого материала.

Руководство поможет родителям лучшие понять как сейчас проходит процесс обучения в школе, как помочь ребенку в этот период, как построить здоровые отношения с ним. Кроме того, в этом документе собраны все рекомендации специалистов о том, как лучше организовать свободное и учебное время ребенка и как помочь ему справиться с эмоциональными проблемами в период пандемии.

 

Проект aLIVE — это онлайн передача популярного женского форума Mama.md и общественной организации Forum.md. Проект реализован при поддержке UNICEF Moldova, USAID Moldova и ВОЗ. Этот выпуск был подголовен при поддержке Министерства образования, культуры и исследования Республики Молдова.

Recenzie utilizator

Comentarii Recomandate

Nu sunt comentarii de afișatVizitator
Adaugi comentarii ca vizitator. Dacă ai un cont, te rog autentifică-te.
Adaugă un comentariu...

×   Alipit ca text avansat.   Alipește ca text simplu

  Doar 75 de zâmbete maxim sunt permise.

×   Linkul tău a fost încorporat automat.   Afișează ca link în schimb

×   Conținutul tău precedent a fost resetat.   Curăță editor

×   Nu poți lipi imagini direct. Încarcă sau inserează imagini din URL.