Experți: Despre mituri, război și lecția învățată de la COVID-19


    Populația planetei Pământ trăiește cel de-al treilea an de pandemie. Pe fundalul războiului din Ucraina vecină, situația epidemiologică este mai puțin mediatizată, dar totuși rămâne îngrijorătoare. Invitații emisiunii aLive vorbesc despre experiența principală, preluată în timpul pandemiei.

Foto-Articol.png

Sprijin oportun

Participanții la talk-show – Angela Capcelea, coordonatoarea programelor de sănătate în cadrul UNICEF Moldova, și Veaceslav Guțu, medic epidemiolog, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), au declarat că pandemia a scos în evidență noi probleme și le-a acutizat pe cele existente. Potrivit unui studiu efectuat de OMS și UNICEF a arătat că, în 2022, rata globală de imunizare a fost cea mai scăzută din ultimii 30 de ani. Acest lucru înseamnă că am devenit mai vulnerabili nu doar la noua infecție, ci și la cele pe care omenirea le cunoaște deja.

 “UNICEF a fost creată inițial pentru a ajuta țările în perioade de criză, – notează Angela Capcelea. – Una dintre prioritățile noastre este să asigurăm accesul la vaccinuri sigure. În prezent, UNICEF achiziționează vaccinuri pentru 162 de țări”.

 Cu sprijinul acestei organizații, Moldova a reușit să stabilească un sistem eficient de imunizare. “Avem vaccinuri accesibile, de calitate și sigure, în cantitățile potrivite, – spune Veaceslav Guțu. – Livrările asigurate de UNICEF și achizițiile Ministerului Sănătății acoperă în totalitate necesarul de vaccinuri. Chiar și în vremuri dificile ca acestea, programul nostru de imunizare este acoperit în totalitate”.

De la A la Z

De asemenea, țara noastră dispune de un sistem logistic bine pus la punct, care asigură condiții adecvate în toate etapele de depozitare, transportare și distribuție a vaccinurilor. “Încă în 2002, Republica Moldova a fost calificată drept o țară în care sistemul Agenției Naționale de Sănătate Publică de păstrare și distribuire a vaccinurilor corespunde standardelor stabilite de de către OMS, – amintește Veaceslav Guțu. – Depozitul este dotat cu generator și congelatoare, avem camioane frigorifice pentru transportare, iar centrele teritoriale de sănătate primară, cu susținerea UNICEF, au fost dotate cu termocontainere”.

Actuala criză energetică, cu riscurile de deconectări masive de la curentul electric, a devenit o nouă provocare. “La nivelul agenției, nu există pericolul ca vaccinurile să rămână fără asigurarea temperaturii favorabile – constată epidemiologul. – La nivelul instituţiilor de asistenţă medicală primară (peste 1 000 de puncte de vaccinare), nu a fost încă posibilă furnizarea tuturor echipamentelor necesare. Până în prezent, unitățile sanitare au primit vaccinuri doar pentru o lună de muncă”.

Angela Capcelea afirmă că UNICEF continuă să sprijine Moldova în procurarea echipamentului medical: “Pandemia a devenit o provocare, deoarece numărul de vaccinuri a crescut considerabil, iar cerințele pentru depozitarea acestora au devenit mai stricte. UNICEF a cumpărat 830 de frigidere, care permit temperaturi de până la -70 de grade. Acestea sunt aparate noi, concepute exclusiv în scopuri medicale, ecologice, cu consum redus de energie, care înregistrează automat temperatura, transmit datele către un computer și declanșează alarma dacă temperatura depășește 4 grade”.

“Frigiderele, care au fost furnizate de UNICEF și achiziționate de Ministerul Sănătății, corespund cerințelor OMS, – specifică Veaceslav Guțu. – Lucrările de renovare sunt în curs de desfășurare și, în cele din urmă, vor acoperi toate unitățile de asistență medicală primară din teritoriu”.

O tendință periculoasă

Pe această notă încurajatoare, informațiile despre scăderea interesului pentru vaccinare în Moldova par foarte triste.

 “Tendința era în scădere chiar și înainte de pandemie, dar nu era pronunțată, – notează Veaceslav Guțu. – Acum, situația s-a înrăutățit. Dacă anterior 87% dintre copii erau vaccinați împotriva rujeolei, rubeolei și a epidparotitei, timp de doi ani, rata de imunizare a scăzut la 83%. Vaccinarea împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive a fost de 92%, iar acum este de 87%. Situația a fost exacerbată de afluxul de refugiați, deoarece acoperirea cu vaccinală este destul de scăzută în Ucraina. Dacă un purtător intră într-o instituție pentru copii cu o rată scăzută de vaccinare, poate apărea un focar”.

“Vaccinurile au devenit victime ale succesului lor, – constată coordonatoarea UNICEF. – Până și medicii nu-și mai amintesc cât de înfricoșătoare pot fi difteria și poliomielita, care nu mai sunt prezente în Moldova de zeci de ani. Părinții moderni nu înțeleg pericolele nevaccinării”.

Spulberăm miturile periculoase

“Muncim pe mai multe direcții ca să spulberăm miturile despre vaccinare, – afirmă Angela Capcelea. – Contribuim la îmbunătățirea sistemului de sănătate și a serviciilor sale. Garantăm siguranța vaccinurilor. Contribuim la o comunicare mai eficientă cu publicul. Pe 4 noiembrie se împlinește o lună de la lansarea campaniei pe care o desfășurăm împreună cu Agenția de Sănătate Publică la nivel local. Scopul său este de a îmbunătăți acoperirea vaccinală. Am început cu raioanele în care ratele de vaccinare sunt mai scăzute. Am lucrat împreună cu profesorii, medicii, reprezentanții administrației locale – toți cei care au un impact asupra opiniei publice”.

“Esențial este ca oamenii să înțeleagă cât de importantă este vaccinarea, – remarcă Veaceslav Guțu. Inclusiv vaccinarea împotriva COVID și a gripei sezoniere”.

“Am învățat o lecție importantă din această pandemie, – afirmă coordonatoarea UNICEF. –

Modul natural de dobândire a imunității este incomparabil mai periculos ca vaccinarea. Vaccinarea este o norma și cea mai bună modalitate de a ne proteja”.

Emisiunea a fost realizată cu sprijinul UNICEF Moldova.

 

Эксперты рассказали о мифах, войне и главном уроке ковида

Жители Земли третий год живут в условиях пандемии. На фоне войны в соседней Украине она немного отступила в медиапространстве, но ковид продолжает оставаться опасным. В программе aLive эксперты говорят о главном опыте пандемии.

Foto-Articol.png

Своевременная поддержка 

Участники ток-шоу, координатор программ здравоохранения UNICEF в Молдове Анжела Капчеля и врач-эпидемиолог Национального агентства по общественному здоровью Вячеслав Гуцу отметили, что пандемия высветила новые проблемы и заострила старые. Исследование ВОЗ и UNICEF показало, что в 2022 году глобальный уровень иммунизации оказался самым низким за последние 30 лет. Это значит, что мы стали уязвимее не только к новой инфекции, но и к тем, с которыми уже знакомы. 

“UNICEF изначально создавалась как структура, которая должна помогать странам переживать кризисные периоды, – отмечает Анжела Капчеля. – Один из наших приоритетов – обеспечение доступа к безопасным вакцинам. Сейчас UNICEF закупает вакцины для 162 стран”.

При поддержке этой организации Молдове удалось эффективную систему иммунизации. “Мы имеем доступные, качественные и безопасные вакцины в нужном количестве, – говорит Вячеслав Гуцу. – Поставки UNICEF и закупки министерства здравоохранения полностью покрывают потребности в вакцинах. Даже в такое непростое время, как сейчас, наша программа иммунизации полностью обеспечена”.

От А до Я

Выстроена в стране и система логистики, обеспечивающая необходимые условия на всех этапах хранения, транспортировки и дистрибуции вакцин. “Еще в 2002 году РМ получила квалификацию ВОЗ как страна, где система хранения и распространения вакцин Национального агентства по общественному здоровью отвечает требованиям, – напоминает Гуцу. – Склад оборудован генератором, морозильными камерами, мы располагаем авторефрижераторами для транспортировки, и на уровне территориальных центров первичной медицины при поддержке UNICEF есть термоконтейнеры”.

Нынешний энергетический кризис с рисками отключения электричества стал новым вызовом. “На уровне агентства нет опасности, что вакцины останутся без нужного охлаждения, – констатирует эпидемиолог. – На уровне первичных медучреждений пока не удалось обеспечить необходимым оборудованием все, а это более 1000 пунктов вакцинации. Пока медучреждения получают вакцины только на месяц работы”.

Анжела Капчеля рассказала, что UNICEF продолжает помогать Молдове в обеспечении медоборудованием: “Пандемия стала вызовом, ведь существенно выросло количество вакцин и ужесточились требования к их хранению. UNICEF приобрела для РМ 830 холодильников, которые обеспечивают температурный режим до -70 градусов. Это специализированные исключительно под медицинские нужды, новые, экологичные, энергосберегающие аппараты, которые автоматически регистрируют температуру, передают данные  на компьютер и бьют тревогу, если изменения температурного режима превышают 4 градуса”. 

“Холодильники, которые были предоставлены UNICEF и закуплены минздравом, отвечают требованиям ВОЗ, – уточняет Гуцу. – Работа по обновлению продолжается, и в итоге она покроет все территориальные медучреждения первичной помощи”. 

Опасный тренд

На фоне ободряющих событий особенно неприятно выглядит информация о снижении интереса к вакцинации в Молдове.

“Тренд на снижение был и до пандемии, но носил невыраженный характер, – говорит Гуцу. – Сейчас ситуация усугубилась. Если прививка против кори, краснухи и эпидпаротита ранее защищала 87% детей, то за два года уровень опустился до 83%. Прививками против дифтерии, столбняка и коклюша были охвачены 92%, а теперь 87%. Ситуацию усугубляет приток беженцев, ведь в Украине достаточно низкое покрытие вакцинами. Если в детское учреждение поступит носитель инфекции при низком уровне вакцинации будет вспышка”.

“Вакцины стали жертвами своего успеха, – констатирует координатор UNICEF. – Даже врачи забыли, какими страшными могут быть дифтерия и полиомиелит, которых в Молдове нет десятки лет. Современные родители не понимают опасности отказа от прививок”.

Разрушать опасные мифы

“Чтобы разрушать мифы о вакцинации мы работаем в разных направлениях, – говорит Капчеля. – Помогаем улучшать систему здравоохранения и ее услуги. Обеспечиваем безопасность вакцин. Помогаем вести более эффективную коммуникацию с населением. 4 ноября истекает месяц со старта кампании, которую мы проводим вместе с Агентством по общественному здоровью на местном уровне. Ее задача - улучшить покрытие вакцинацией. Мы начали с районов, где уровень вакцинации ниже. Работали вместе с учителями, медиками, представителями местной власти – всеми, кто имеет влияние на общественное мнение”.

“Важно, чтобы люди поняли важность вакцинации, – говорит Вячеслав Гуцу. – В том числе, и против ковида и сезонного гриппа”.

“Из пандемии мы вынесли важный урок, – отмечает эксперт UNICEF. – Естественный путь приобретения иммунитета несравнимо опаснее в сравнении с вакцинацией. Прививки – это норма, лучший путь защиты”.

Программа реализована при поддержке UNICEF Moldova

Recenzie utilizator

Comentarii Recomandate

Vizitator Dragoste

Postat

Buna, Dupa ce am fost în rela?ie cu Anderson de ani de zile, s-a despar?it de mine, am facut tot posibilul sa-l aduc înapoi dar totul a fost în zadar, l-am dorit atât de mult înapoi din cauza dragostei pe care o am pentru el, l-am implorat cu totul, am facut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat prietenei mele problema mea ?i ea mi-a sugerat sa contactez mai degraba un vrajitor care ar putea sa ma ajute sa fac o vraja pentru a-l aduce înapoi, dar eu sunt genul care nu a crezut niciodata în vraja, nu am avut de ales decât sa încerc, am a trimis vrajitorului prin po?ta ?i mi-a spus ca nu este nicio problema ca totul va fi bine înainte de trei zile, ca fostul meu se va întoarce la mine înainte de trei zile, a facut vraja ?i, surprinzator, în a doua zi, era în jurul orei 16. M-a sunat fostul meu, am fost atât de surprins, am raspuns la apel ?i tot ce a spus a fost ca îi pare atât de rau pentru tot ce s-a întâmplat încât a vrut sa ma întorc la el, ca ma iube?te atât de mult. Am fost atât de fericit ?i m-am dus la el, a?a am început sa traim din nou ferici?i împreuna. De atunci, am promis ca oricui cunosc care are o problema de rela?ie, a? fi de ajutor unei astfel de persoane, trimi?ându-l la singurul vrajitor real ?i puternic care m-a ajutat cu propria mea problema. e-mail: ogagakunta@gmail.com
1) Vraji de dragoste
2) Vraji de dragoste pierduta
3) Vraji de divor?
4) Vraji de casatorie
5) Vraja de legare.
6) Vraji de despar?ire
7) Alunga?i un Iubit trecut
8.) Vrei sa fii promovat în biroul tau/ Vraja de loterie
9) vrei sa-?i mul?ume?ti iubitul
    (ogagakunta@gmail.com)

Partajează acest comentariu


Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri


Vizitator
Adaugi comentarii ca vizitator. Dacă ai un cont, te rog autentifică-te.
Adaugă un comentariu...

×   Alipit ca text avansat.   Alipește ca text simplu

  Doar 75 de zâmbete maxim sunt permise.

×   Linkul tău a fost încorporat automat.   Afișează ca link în schimb

×   Conținutul tău precedent a fost resetat.   Curăță editor

×   Nu poți lipi imagini direct. Încarcă sau inserează imagini din URL.