Consultațiile reprezentanților ai CNTS

Сonsultațiile reprezentanților ai Centrului Național de Transfuzie a Singelui 

http://cnts.md/